ALFATECH
ul. Żeromskiego 11/2, 50-321 Wrocław
tel. 71 733 62 26
email: biuro@alfatech.net.pl

Kontrola dostępu

System kontroli dostępu ma za zadanie ograniczyć dostęp do wybranych pomieszczeń, urządzeń, umożliwić identyfikację personalną, kontrolować ruch osobowy w chronionym obiekcie, a także może realizować funkcję kontroli czasu pracy. Działanie systemu kontroli dostępu opiera się na systemie współpracujących ze sobą kontrolerów, czytników, szyfratorów, kart magnetycznych i zbliżeniowych, czujników, programów zarządzających i sterujących. Mogą być realizowane jako proste, pojedyncze elementy systemu kontroli dostępu (autonomiczne kontrolery wejścia/wyjścia) lub jako rozbudowane systemy kontroli i monitorowania stanu chronionego obiektu (zintegrowane kontrolery we/wy, kontrola czasu pracy, monitoring prób sabotażu, niedomkniętych drzwi, stanów alarmowych, itp.) Systemy mogą być wspomagane dedykowanymi programami komputerowymi umożliwiającymi zarządzanie całym systemem kontroli (nadawanie uprawnień, rejestrowanie, przeglądanie i analiza zdarzeń, monitorowanie „on-line” stanu całego systemu, itp.).

Proponujemy Państwu nasze usługi w zakresie montażu systemów kontroli dostępu, zarówno małych jak i rozbudowanych systemów, służąc pomocą w doborze sprzętu, urządzeń i najlepszych rozwiązań systemowych.